Biuro LGR

Odwiedziło nas...

Dziś4
Wczoraj39
Wizyt w tygodniu55
Wizyt w miesiącu448
Łącznie wizyt75986


Nabór III

Komitet LGR ustalił listę rankingową

W dniu 07 lipca 2014 r. Komitet LGR zakończył procedowanie wniosków o dofinansowanie, złożonych w III Konkursie na operacje w zakresie „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” – sektor gospodarczy i społeczny. Złożonych zostało 13 wniosków na kwotę 1 042 295,58 zł, przy limicie finansowym 550 766,03 zł.

Ponieważ jest to ostatni Konkurs, więc zgodnie z § 25 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” (Dz. U. Nr 177, poz. 1371 oraz z 2011 r. Nr 261, poz. 1563) Komitet LGR wybrał operacje do wysokości 120 % limitu, o którym mowa wyżej tj. do kwoty 660 919,24 zł.

Równocześnie informujemy o możliwości odwołania się od decyzji do Komitetu LGR, w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia o rozstrzygnięciu Konkursu. Ewentualne odwołanie należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika bezpośrednio w Biurze LGR.

Poniżej znajduje się lista rankingowa operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Dostęp do URL (/attachments/article/389/Lista_Operacji_Wybranych_III_Konkurs.pdf)Lista rankingowa ocenionych wniosków o dofinansowanie w III naborzePlik .PDF (AdobeReader)0 Kb

Komitet LGR rozpoczął procedowanie wniosków o dofinansowanie w III Naborze

DSCN8438

W dniu 02 lipca 2014 r. organ decyzyjny Komitet LGR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior” rozpoczął ocenę złożonych w III Konkursie wniosków o dofinansowanie na operacje w zakresie „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” – sektor gospodarczy i społeczny. W pierwszej kolejności członkowie ustalili zasady procedowania wniosków, a następnie zapoznali się z wnioskami o dofinansowanie.

Kolejne posiedzenie, w trakcie którego członkowie Komitetu przystąpią do oceny formalnej oraz zgodności z kryteriami dostępu oraz ogólnymi LSROR każdego z wniosków,
a także oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru, odbędzie się w przyszłym tygodniu.

Niezwłocznie, po zakończeniu oceny przez Komitet, powiadomimy wnioskodawców (indywidualne powiadomienia) o wyniku dokonanego wyboru oraz podamy do publicznej wiadomości listy operacji (listy rankingowe) wybranych i niewybranych do dofinansowania na naszej stronie www.

Więcej…

III Nabór wniosków o dofinansowanie zakończony!

Choszczno, dnia  30 czerwca 2014 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 27 czerwca 2014 r., o godz. 14.00, zakończyliśmy III nabór wniosków o dofinansowanie, w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

W okresie od dnia 26 maja 2014 r. do dnia 27 czerwca 2014 r. wpłynęło 13 wniosków o dofinansowanie na operację pn. „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” – sektor gospodarczy i społeczny:

  1. limit dostępnych środków – 550 766,03 zł
  2. liczba złożonych wniosków – 13 szt.
  3. złożono wnioski na kwotę dofinansowania – 1 042 837,12 zł

Dziękujemy za duże zainteresowanie naborem i jednocześnie informujemy, że był to ostatni Konkurs środków na lata 2007-2013, obsługiwanych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior”.

Po zakończeniu prac organu decyzyjnego Komitetu LGR Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior”, niezwłocznie powiadomimy wnioskodawców o podjętych decyzjach oraz umieścimy stosowną informację na naszej stronie internetowej.  

Dyrektor Biura LGR

Irmina Olejnik-Czerwonka

Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie w ramach środka 4.1- NABÓR III

OGŁOSZENIE

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego na wniosek 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa  Rybacka „Partnerstwo Jezior”w Choszcznie

Więcej…

partnerzyBierzwnikChoszcznoDrawnoKrzecinMiroslawiecPelczycePowiatReczSuchanSzersza-perspektywaPZW GorzowPZW Pila