Biuro LGR

Odwiedziło nas...

Dziś0
Wczoraj13
Wizyt w tygodniu89
Wizyt w miesiącu283
Łącznie wizyt69327


Zaproszenie na XI Walne Zebranie Członków

Zaproszenie XI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo Jezior” 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior”  zapraszam na zwyczajne XI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 29 października 2013 r. (wtorek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Spółdzielczego Banku Gospodarczego w Choszcznie, przy ulicy Rynek 6a (drugi termin o godz. 16.30).

 

Z uwagi na konieczność, wynikającą z zalecenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczącego zmian zapisów w Statucie proszę o niezawodne przybycie, ponieważ zgodnie
z § 22 ust 1 Statutu, jego zmiana wymaga większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania i powitanie zebranych członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior”.
 2. Wybór Przewodniczącego, zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania.
 8. Przedstawienie informacji z pracy Zarządu za okres od poprzedniego Zebrania.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:

1)     przyjęcia uchwały Walnego Zebrania Członków o zmianie Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior”;

2)  przyjęcia uchwały Walnego Zebrania Członków o zmianie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior”.

 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie posiedzenia.

Z poważaniem

Dyrektor Biura LGR

Irmina Olejnik-Czerwonka

 

 

 

Uwaga !

1.      Wszystkie dokumenty dotyczące Walnego Zebrania Członków dostępne są do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Rybackiej w Choszcznie, ul. Rynek 6a, od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.30 – 15.30, a piątek w godzinach 7.30 – 14.00.

2.      Na podstawie § 12 ust. 3a i 3b Statutu Stowarzyszenia dopuszcza się,
w uzasadnionych przypadkach, możliwość udziału Członków w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia poprzez pełnomocników, z zastrzeżeniem, iż jedna osoba nie może reprezentować więcej niż dwóch podmiotów będących Członkami Stowarzyszenia. W sytuacji, gdy pełnomocnik reprezentuje członków rodziny, będących Członkami Stowarzyszenia i pozostających w jednym gospodarstwie domowym, dopuszcza się możliwość posiadania większej ilości pełnomocnictw (wzór pełnomocnictwa jest zamieszczony na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.lgr.choszczno.pl w zakładce „Dokumenty”). 

partnerzyBierzwnikChoszcznoDrawnoKrzecinMiroslawiecPelczycePowiatReczSuchanSzersza-perspektywaPZW GorzowPZW Pila